Algemeen

 

 

 

 

Planburo Infra Groen is een onafhankelijk adviesbureau voor ontwerpen en vormgeving van de buitenruimte, voor zowel stedelijk als landelijk gebied.
Infra Groen verzorgt ook de planuitwerking, beplantingsplannen, uitvoeringsvoorbereiding (groen- en civieltechnisch) en beheer- en onderhoudsplannen.

Doelstelling
De doelstelling van het bureau is om met persoonlijke aan­dacht en gerichte samenwerking zorg te dragen voor een optimale kwaliteit van het ontwerp, de uitvoering en het beheer.
Het beheer, het sturen en begeleiden van ontwikkelingen, en het duurzaam instandhouden, is een belangrijk aspect van ons werk.

Samenwerking
Een van de karakteristieken van ons bureau is de samen­werking met opdrachtgevers en deskundigen uit andere vakgebieden.
Bij samenwerking wordt per project de inbreng van Infra Groen en het samenwerkingsver­band met andere deskundigen bekeken.

Projecten
Naast totaalprojecten werken wij ook aan onderdelen van projecten als deelopdracht.
Werkonderdelen worden bijvoorbeeld verricht waar het aan specifieke kennis en ervaring of aan voldoende menskracht ontbreekt.
Die onderdelen kunnen zijn: projectleiding, inventarisatie, ontwerp,
presentaties, uitwerking, techniek, bestek, begroting, beheer en directie.

Werkgebieden
  Groenstructuurplannen;
  Speelbeleidsplannen;
  Inrichting, herinrichting en renovatie stedelijk groen
  en parken;
  Planning, inrichting en renovatie openbare ruimte en
  woonomgeving;
  Terreininrichting en omgevingsplannen bij instituten
  en bedrijven;
  Speelterreinen en recreatievoorzieningen;
  Particuliere tuinen;
  Beheerplannen: gemeentelijk groen, terreinen rondom
  instituten, natuurgebieden;
  Cultuurtechniek: baggerplannen, oeververdediging en 
  sportvelden.


Peter Moest, landschapsarchitect bnt