Ervaringen

 

 

 

 

De ervaringen van Infra Groen met betrekking tot plannen in stedelijke en landelijke gebied zijn onder andere:

o Amsterdam
- beleids- en beheersplan Vondelpark
- park Frankendael, onderhoudsbestek

o Breda
- uitwerking globaal groenstructuur- en landschapsbeleidsplan in de nota Groenbeheer Breda
- beleidsnota Groenbeheer Breda
- beheersplannen voor deelgebieden in stedelijk en landelijk gebied
- beheersplan Wilhelminapark (100 jaar)

o De Bilt
- groenstructuurplan de Akker

o Capelle ad IJssel
- advisering bij opstellen groenstructuurplan
- woonomgeving, ontwerp
- beplantingen, ontwerp en uitwerking
- speelvoorzieningen, ontwerp
- ontwerp centrumgebied (met Lijsterpark)
- Slotpark, ontwerp en beheer

o Delft
- meewerken aan visie openbaar groen
- opstellen notitie Renovatie Delfts Groen
- renovatieplannen voor parken, woonomgeving, historische plaatsen (Prinsenhof)
- groenplannen stadsuitbreiding Tanthof-West, ontwerp en beplantingsplannen
- bomenstructuur Tanthof-West
- Abtswoudsepark Tanthof, ontwerp en bestek
- groenbeheerplannen woonwijken
- beoordeling veiligheid speelplaatsen
- (her)inrichting speelplekken (gehele gemeente), ontwerp, bewonersparticipatie, techniek, bestek, begroting

o Erasmus Universiteit Rotterdam (Universiteitsterrein Woudestein)
- totale buitenruimte universiteitscomplex, ontwerp, verkeersplan, budgetramingen, techniek, bestek en begroting,
  beplantingsplan, beheer en onderhoud
- ontwerp plein bij L en T gebouw

o ‘s-Gravenhage
- herinrichting buitenruimte Psychiatrische Inrichting Bloemendaal: ontwerp, techniek, bestek, begroting
- herinrichting Haagse Beek, omvormingsbeheer


o ‘s-Gravenzande
- herinrichting centrumgebied, fase 1, 2 en 3 definitief ontwerp, budgetramingen, techniek, bestek en begroting
- speelbeleidsplan ‘s-Gravenzande
- Rijnvaartpark, techniek, bestek, begroting en aanbesteding

o Haarlemmermeer
- renovatie winkelcentrum Nieuw-Vennep inrichtingsvoorstellen, verkeersafwikkeling, techniek, bestek en begroting
- ontwerp en beplantingsbestek Zuidtangent
- ontwerp Floriande eiland 7
- beplantingsbestekken Floriande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- renovatie bestekken woonomgeving diverse wijken


o Hendrik-Ido-Ambacht
- inventarisatie openbaargroen
- onderhoudsbestek openbaargroen (hele gemeente)
- meewerken aan groenstructuurplan
- renovatie woonomgeving Krommeweg in  5 fasen (totale openbare ruimte):
    • inventarisatie openbare ruimte
    • ontwerp renovatieplan woonomgeving (fase 3 en 4)
    • bestek renovatie riolering fase 2 t/m 5
    • meewerken bestekken renovatie verhardingen
    • meewerken bestekken renovatie beplanting
    • directievoering
    • bewonersparticipatie

o Hilversum
- terreininrichting Nike European
  Headquarters, techniek en bestek

o Katholieke Universiteit Tilburg
- herinrichting universiteitsterrein, deelontwerp, techniek, bestek, begroting en aanbesteding

o Lelystad
- terreininrichting bij instituut in nieuwe Flevopolder, 40 ha. groenstructuur en deelontwerp, techniek, bestek,
  begroting, aanbesteding, beheersplan

o Leiderdorp
- uitbreiding stadspark De Houtkamp, ontwerp, bestek, begroting, aanbesteding, directie

o Nieuwerkerk ad IJssel
- woonomgeving IJsselhage (Wooncentrum Gemiva) ontwerp, beplantingsplan, bestek, aanbesteding, directie
- beplanting bij winkelcentrum Reigerhof
- beplanting bij medisch centrum De Hoed

o Nootdorp
- randweg, ontwerp, bestek, aanbesteding, directie

o Pijnacker
- buurtpark Corry Besselingplantsoen ontwerp, techniek, bestek, begroting en aanbesteding
- omgeving bedrijventerrein De Ruyven beplanting, bestek en begroting

o Particuliere tuinen: Rotterdam, Capelle ad IJssel, Waalwijk, Sprang-Capelle, Zeist, Helden, Druten,
  Nieuwerkerk a/d IJssel

o Tuinen cq. terreinen bij:
  -Atrium, Delft en Spijkenisse
  -Wooncentrum voor ouderen, Rotterdam en Delft
  -Hotel, Europoort Rotterdam
  -Motel, Maarssenbroek
  -Basisschool, Delft en Nieuwerkerk ad IJssel
  -Paleis te Seeb, Oman
  -Kantoor, Tonnema (King) Sneek; Bloeyendaal Utrecht
  -Camping, Nieuwerkerk ad IJssel
  -Afvalwaterzuiveringsinstallatie in Nieuwerkerk ad IJssel en Bath-Rilland
  -Scoutcentrum in Capelle ad IJssel

o Begraafplaatsen
- technische realisatie diverse begraafplaatsen

o Kinderboerderij
- renovatie (ontwerp en bestek) kinderboerderij aan de Korftlaan, Delft

o Natuurterreinen
- Kleine Zaag t.b.v. Zuid-Hollands Landschap
- Zouweboezem t.b.v. Zuid-Hollands Landschap
- Onderhoudsplannen en regeneratie-bestekken Drinkwaterleiding Zuid-Holland
- Eco-zone bij bedrijventerrein De Ruyven

o Studies
- Groene geluidbeperkende voorzieningen t.b.v. Rijkswaterstaat
- Bomen in verharding

o Recente werken:
- GroenVisie, gemeente Tholen (negen kernen);
- Speelruimtebeleid, gemeente Hellevoetsluis;
- Sportpark Duivesteyn, Voorburg (renovatie terrein en aanleg kunstgras-hockeyvelden);
- Onderhoudsbestek openbaar groen, gemeente Bloemendaal;
- Duin-speeltuin Cantineweg, gemeente Katwijk;
- Renovatieplannen woonomgeving Plaswijck, gemeente Gouda;
- Renovatieplannen/onderhoudsplannen, gemeente Lansingerland.

o Algemeen:
- ruime ervaring in en bekendheid met werk in stedelijk en landelijk gebied met betrekking tot:
    • inventarisaties
    • ontwerp
    • presentaties
    • technische realisatie
    • bestekken, RAW-systematiek
    • (budget)ramingen en begrotingen
    • systematiek en uitwerkingen groenstructuurplannen
    • speelbeleidsplannen
    • landschapsontwikkeling
    • beheersplannen
    • onderhoudsbestekken
    • toezicht en directie